Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 018 z dnia 2021-04-07 - Nabór do: 2021-05-07 - Zakończony
Mobilność
                   Dokumenty    

W ramach konkursu „Mobilność” realizowane będą dwa zadania: 
  • 01 Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-Doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors 
oraz 
  • 07 Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM - wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange.
Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł (pobyty krótkookresowe) lub 15.000 zł (pobyty powyżej 2 tygodni) obejmuje koszty podróży oraz pobytu.