Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 017 z dnia 2021-03-22 - Nabór do: 2021-05-29 - Zakończony
Minigranty doktoranckie
                   Dokumenty    

Celami konkursu są: 
1) Praktyczne przygotowanie doktorantów do procedur aplikacyjnych w konkursach grantowych organizowanych przez agencje zewnętrzne,
oraz
2) Sfinansowanie najlepszych projektów, dzięki czemu doktoranci uzyskają umiejętności planowania, realizacji i rozliczenia wykonanego projektu, także pod względem finansowym. 

W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 15 000 zł, na finansowanie projektu trwającego od 12 do 15 miesięcy. 
Konkurs będzie prowadzony w Szkołach Dziedzinowych i projekty będą oceniane przez Komisje złożone z przedstawicieli tych Szkół. 

Ważne terminy: 
Termin ogłoszenia konkursu: 22.03.2021 r. 
Zakończenie naboru wniosków: 29.05.2021 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.