Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 016 z dnia 2021-03-22 - Nabór do: 2021-05-31 - Zakończony
„Pierwszy Grant / Pierwszy Tekst”
                   Dokumenty    

Celem konkursu „Pierwszy Grant / Pierwszy Tekst” jest wsparcie potencjału publikacyjnego i grantowego mniej doświadczonej kadry poprzez dokończenie prowadzonych badań lub rozpoczęcie nowych – w jednym z dwóch wymiarów: 
(1) złożenie pierwszego indywidualnego wniosku grantowego do NCN, NPRH lub FNP 
 lub 
(2) opublikowanie publikacji w zagranicznym czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus (w co najmniej 50. percentylu czasopism) w języku angielskim. Czasopismo powinno być jednocześnie istotne dla procedur ewaluacji według punktacji MEiN (minimum 70 punktów). 

Konkurs jest organizowany przez Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (w ramach Zadania 12) i skierowany wyłącznie do nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, przypisanych w co najmniej 50% do dyscyplin (w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych UAM) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych na dzień 31 grudnia 2020 r.