Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 012 z dnia 2021-12-27 - Nabór do: 2021-12-28 - Zakończony

„Proofreading" - koszty edycji i poprawek językowych przygotowywanych artykułów naukowych wydawanych w języku obcym

                   Dokumenty    

Konkurs Proofreading obejmuje dofinansowanie kosztów edycji i poprawek językowych artykułów naukowych w językach obcych publikowanych z afiliacją UAM w czasopismach najbardziej prestiżowych (według percentyli czasopism bazy Scopus) oraz w czasopismach uznanych za ważne dla rozwoju dyscypliny przez komisje konkursowe poszczególnych POB. Koszty poprawek nie mogą jednorazowo przekraczać kwoty 3.000 zł. 
Konkurs proponuje dwa sposoby dofinansowania: 
  •  (1) refundację w oparciu o przedstawioną fakturę wystawioną na UAM 
 oraz 
  • (2) promesę sfinansowania kosztów przez Program ID-UB.  
Każdy sposób wymaga złożenia innego zestawu dokumentów. Wnioski można składać w trybie ciągłym: wnioski z danego miesiąca będą rozstrzygnięte do 10. dnia kolejnego miesiąca. 
Wnioski należy składać do poszczególnych POB-ów zgodnie z deklaracją dyscypliny naukowej zadeklarowanej na potrzeby ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu (w przynajmniej 50%). Doktoranci kierują się zadeklarowaną dyscypliną naukową promotora/opiekuna naukowego.