Lista konkursów             
KONKURS
Nr: 011 z dnia 2021-12-27 - Nabór do: 2021-12-28 - Zakończony
Open Access - dofinansowanie kosztów wydawniczych i/lub kosztów otwartego dostępu do publikacji
                   Dokumenty    

Konkurs Open Access obejmuje dofinansowanie kosztów wydawniczych i/lub kosztów otwartego dostępu do publikacji. Dofinansowanie dotyczy artykułów naukowych w językach obcych publikowanych wyłącznie w czasopismach najbardziej prestiżowych (według percentyli czasopism bazy Scopus) oraz w czasopismach uznanych za ważne dla rozwoju dyscypliny przez komisje konkursowe poszczególnych POB. Koszty dofinansowanie nie mogą przekraczać kwoty 15.000 zł. 
Konkurs proponuje dwa sposoby dofinansowania: 
  • (1) refundację w oparciu o przedstawioną fakturę wystawioną na UAM 
 oraz 
  •  (2) promesę sfinansowania kosztów przez Program ID-UB.  
Każdy sposób wymaga złożenia innego zestawu dokumentów. Wnioski można składać w trybie ciągłym: wnioski z danego miesiąca będą rozstrzygnięte do dnia 10. kolejnego miesiąca. 
Wnioski należy składać do poszczególnych POB-ów zgodnie z deklaracją dyscypliny naukowej zadeklarowanej na potrzeby ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu (w przynajmniej 50%). Doktoranci kierują się zadeklarowaną dyscypliną naukową promotora/opiekuna naukowego.