Zaloguj.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wnioski o finansowanie w projekcie

"Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Login jest początkiem e-maila, np.
jeżeli konto to xxyyzz@amu.edu.pl, wówczas loginem jest xxyyzz.
Hasło do systemu IDUB jest identyczne jak to do konta e-mail.

Log In